เกี่ยวกับเชมัวร์

 

IMG_7498

ยินดีต้อนรับสู่ เชมัวร์ แฮนดิคราฟ แอนด์ โฮมสเตย์

เชมัวร์ (Chez Moi) มาจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง บ้านของฉัน จัดตั้งสาขาแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เชมัวร์เป็นร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมจากชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในเชียงราย เช่น กะเหรี่ยง (Karen), ม้ง (Hmong), เย้า (Mien), มูเซอ (Lahu), อาข่า (Akha), ลีซอ (Lisu) และชนพื้นเมืองต่างๆ สินค้าที่จัดจำหน่ายในร้านได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า และของตกแต่งบ้าน โดยเป็นธุรกิจร่วมกันระหว่างกลุ่มเพื่อนที่มีความสามารถในด้านต่างๆกัน และมีความเห็นพ้องต้องกันว่าจังหวัดเชียงรายมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมของชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างชัดเจน สมควรที่จะได้รับการส่งเสริมและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

เราจะเผยแพร่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าในจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พัฒนาศักยภาพด้านการผลิต และคุณภาพของสินค้าชนเผ่าให้เป็นที่ยอมรับในตลาด ทั้งในและต่างประเทศ

  • สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตสินค้าดั้งเดิมของแต่ละชนเผ่า
  • นำสินค้าดั้งเดิมบางส่วนมาประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของตลาด และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • แนะนำและออกแบบสินค้าใหม่ที่มีกลิ่นอายทางวัฒนธรรมของชนเผ่า เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
  • ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานสากล และสามารถนำไปสู่การแข่งขันกับตลาดโลกได้

เชมัวร์มีหุ้นส่วนทั้งหมด 2 คน คือ

นางสาว ณัยชนันท์          มณีรัตน์ (เน)

นาย นัทธ์นที                  มณีรัตน์ (นัท)

Comments are closed.